عاشورای حسینی هزاروسیصدو نودو هشت جایگاه ولایت خرم آباد استان لرستان #شهریور۱۳۹۸
178 Comments Download

Users who like this media

Users who comment this media

@dammam.hoombar 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹

rashed.60
(@rashed.680)
1 Day 23 Hours Ago

احترام خوبه دمت گرم ولی نه اینطور که سر تا پا گلی

noor♾
(@nozmorz)
2 Days 2 Hours Ago

Why they r dirty?🤔

@glys9619 مرسی تشکر از لطفتون 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

گل یاس
(@glys9619)
2 Days 6 Hours Ago

سلام قبول باشه عزاداری های

Preda Alin
(@hddhle1221)
3 Days 7 Hours Ago

@allezut

khan_ir
(@khannn_ir)
3 Days 9 Hours Ago

خرافات

علی
(@ali_kkvnd1991)
3 Days 12 Hours Ago

@ali.dalvand1358 قربانت ❤

محمد
(@mhmdnzary6832019)
3 Days 14 Hours Ago

جهل وخرافات

@favorite_yousof 🌺🌺🌺🌺

@favorite_yousof 🌹🌹🌹